DGASPC Vrancea va scoate la concurs 15 posturi. Se caută medic specialist, asistenți sociali și medicali, psiholog, infirmiere și îngrijitori.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea se confruntă în prezent cu un deficit de personal, însă cu prioritate se impune asigurarea activității în centrele de tip rezidențial, al căror program de funcționare este continuu, în pandemie fiind chiar necersară carantinarea personalului pentru o perioadă de 14 zile, timp de două luni. În cadrul acestor centre sunt ocrotite persoane vârstnice, copii și adulți cu și fără dizabilități care au nevoie de îngrijire și supraveghere permanentă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea are în prezent un deficit de personal de 210 de posturi.

În perioada imediat următoare vor fi scoase la concurs 15 de posturi, majoritatea personal de specialitate.

De la debutul pandemiei, în condițiile vacantării a 52 de posturi și a celor două luni de izolare la locul de muncă, asigurarea personalului în fiecare centru a reprezentat o adevărată provocare, menținerea continuității turelor de lucru fiind realizată cu mari eforturi.

Situația este cu atât mai serioasă cu cât în acest sistem se furnizează servicii către persoane cu dizabilitati grave, neuropsihici, copii și adulți, dar și alte afecțiuni și este nevoie de personal de specialitate care sa îi îngrijească și să îi supravegheze în permanență, 7 zile din 7, 24h/24h .

În acest moment, în sistemul de asistență socială vrâncean sunt ocrotiți  aproximativ 1060 de copii și 449 persoane adulte cu handicap.

Persoanele interesate pot afla detalii privind condiţiile de participare şi bibliografia de concurs accesând pagina oficială a instituției: http://www.asistentasocialavn.ro/

______________________________________________________________

Anunt concurs din 12.11.2021

Informare privind depunerea dosarelor pentru concursurile din data de 12.11.2021 :

Informare privind ACCESUL la probele de concurs:

Proces verbal selectie dosare pentru concurs:

Informare cu privire la afisarea rezultatelor probei scrise/practice:

Informare cu privire la sustinerea probei scris pentru asistenti medicali:

Rezultatele obținute de candidați la proba scris pentru concursul desfășurat în data de 12.112021

Rezultate la proba interviu pentru concursul din data de 12.11.2021

Rezultat la contestatie

Rezultate finale pentru concursurile din data de 12.11.2021: