Regulamente, cod de etica si conduită, plan de actiuni, Ghid