Solicitare informații de interes public

Formular online pentru solicitarea informațiilor de interes public
Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Adina Lăscan

Telefon: 0237-230.789 
Email: dgaspcvn@yahoo.com

Modalități de contestare a deciziei instituției în cazul împiedicării accesului la informații de interes public:

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevazute în Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aceasta poate:

  • depune o reclamație la Directorul General al institutiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștinta de către persoana lezată;
  • depune o plangere la Secția Contencios Administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritoriala se află sediul instituției publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de raspuns la solicitarea informațiilor de interes public, termen prevazut în Legea 544/2001.