Activitate privind implementarea programului „Drogul – deficienţă a zilelor noastre”

  • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, au demarat implementarea programului „Drogul – deficienţă (handicap) a zilelor noastre ”

           

Creşterea consumului de droguri la minori este o problemă de sănătate publică, căreia societatea românească trebuie să-i facă faţă.

Pentru copii alcoolul, tutunul, drogul poate reprezenta o cale de a-şi înlătura timiditatea, motiv pentru care soluţia este de a-l ajuta, ca părinţi sau educatori, să găsească o alta modalitate prin care sa scape de acest complex. Consumul de droguri nu aduce nimic bun şi se află frecvent la originea tulburărilor psiho-sociale cu consecinţe familiale, şcolare şi profesionale, chiar şi judiciare.

Adolescenţa este perioadă cea mai dificilă din viaţa copilului pentru că atunci ajunge să cunoască problemele vieţii şi să-şi pună diferite întrebări despre sine şi despre cum ar trebui să fie. Fără o atenţie deosebită din partea adulților, adolescentul ia de unul singur decizii care să-i afecteze atât viitorul, cât şi viaţa (mai ales atunci când este vorba de diferite tipuri de dependenţă ca: alcool, droguri, tutun etc.). Ca persoane adulte, trebuie sa cunoaştem foarte bine mediul în care copilul îşi desfăşoară activitatea sau îşi petrece timpul liber, care îi sunt prietenii, care îi sunt complexele etc. În general, adolescenţii scăpaţi din mână, neglijaţi vor fi şi cei mai predispuşi dependenţei alcoolice fiindcă percepţia lor despre viitor nu este prea clară!

Acest proiect se vrea a fi o intervenţie timpurie si necesară asupra tendinţelor tinerii generaţii, în anumite cazuri, de a face abuz de substanţe psihoactive. Se doreşte prevenirea consumului prin informarea cu privire la riscurile asociate consumului de  droguri, limitarea sau întârzierea debutului consumului de droguri licite sau ilicite.

Proiectul conţine sesiuni de informare a adolescenţilor (clasele IX – XII) cu privire la efectelor negative ale consumului de droguri, pregătirea tinerilor/adulților cu privire la semne, simptome şi posibilităţi de intervenţie în cazul consumului de droguri. Sesiunile de informare vor fi susţinute de personalul Serviciului de Intervenția în Regim de Urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea și ai Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Vrancea.

Sesiunile constau în prezentări, discuţii interactive, exerciții cu ochelari speciali ce imită experiențele senzoriale ale consumului de droguri, expunere de filme şi materiale, informări prin pliante şi alte formule (de informare) cu privire la obiectivele proiectului.