„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Partener  Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

NU mai poți suporta VIOLENȚA DOMESTICĂ zilnic! SPUNE NU VIOLENTEI DOMESTICE!

Ciclul VIOLENŢEI DOMESTICE  poate fi întrerupt!

IERTAREA NU VINDECĂ RĂNILE ȘI NICI SUFLETUL!

FĂ ACUM O PRORITATE DIN SIGURANTA ȘI LINISTEA TA!

Daca vrei un nou început, AI ÎNCREDERE!  ACUM STATUL TE SPRIJINĂ!

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este proiectul care va oferi  în premieră servicii noi și integrate care vor constitui un ajutor real femeilor care sunt victime ale violenței domestice. Pentru realizarea acestui proiect, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a accesat fondurile necesare  prin POCU în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat.

Prin Proiectul POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, începând cu luna martie 2020, vor fi create servicii noi și gratuite destinate victimelor violenței domestice in judetul Vrancea, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea:

  • 1 locuința protejata pentru victimele violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă;
  • 1 grup de suport care va furniza consiliere psihologică prin intermediul  unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru depășirea situației de criză în care se află;
  • 1 cabinet de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și orientate, astfel încât să  identifice care sunt opțiunile  personale cele mai potrivite  pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă.

Sună, transmite un e-mail sau mergi direct  ACUM la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea  pentru a afla cum poți să beneficiezi, prin proiectul POCU „VENUS –  Împreună pentru o viață în siguranță!”, GRATUIT,  din luna martie 2020, de unul sau mai multe dintre următoarele servicii :

  • GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE
  • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză.
  • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

* Numerele de telefon:        0237/230788     0237/230789

   Persoană de contact:   Sorin Atomulesei

  E-mail: dgaspcvn@yahoo.com

 Adresa:  B- dul Garii, nr. 13, Focsani, jud. Vrancea