Oportunitate de angajare pentru vrânceni: asistenți maternali profesioniști

COMUNICAT

Până la finalul anului 2023, urmare a implementării proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, reţeaua de asistenţă maternală din judeţul Vrancea va fi extinsă, eşalonat, cu un număr de 220 AMP.

De la inceputul implementarii proiectului au fost angajati 75 de asistenţi maternali.

Poate deveni asistent maternal în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Vrancea orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii minime:

  • Dispune de spaţiu de locuit, pe teritoriul judeţului Vrancea, adecvat pentru îngrijirea unui copil (în cazul celui încadrat în grad de handicap) sau a unor grupuri de doi sau trei copii sănătoşi. Locuinţa, proprietate personală sau închiriată în baza unui contract, trebuie să fie racordată la toate utilităţile, să asigure două dormitoare pentru copiii aflaţi în plasament şi un număr suficient de băi pentru toţi membrii familiei şi copiii plasaţi;
  • Toţi adulţii din familie trebuie să prezinte un certificat de cazier fără antecedente penale;
  • În ceea ce priveşte starea de sănătate sunt necesare adeverinţe medicale care să ateste că în familie nu au fost diagnosticate boli neuropsihice sau contagioase, care să pună în pericol sănătatea copiilor;
  • Persoana care doreşte să devină asistent maternal trebuie să aibă abilităţi de lucru cu copiii, să fie rezistentă la stres şi dispusă să muncească în echipă multidisciplinara;
  • A urmat cursurile de formare profesională (60 ore) organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm la sediul DGASPC Vrancea sau puteţi să ne contactaţi telefonic la numărul 0237.230.789 (persoana de contact Samuel Ghica).

                                    Director General,                                                                                          Purtător de Cuvânt

                                    Daniela NICOLAŞ                                                                                               Adina Lăscan