Oportunitate angajare – Asistent Maternal Profesionist

COMUNICAT

 

Oportunitate angajare – Asistent Maternal Profesionist

 

 

Ca urmare a implementării proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, reţeaua de asistenţă maternală din judeţul Vrancea, urmează a fi extinsă. De la începutul implementării proiectului, până în prezent, au fost angajați 138 asistenţi maternali.

 

Poate deveni asistent maternal în cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea orice persoana care îndeplineşte următoarele condiţii minime:

  • Dispune de spaţiu de locuit, pe teritoriul judeţului Vrancea, adecvat pentru îngrijirea unui copil încadrat în grad de handicap sau a unui grup de copii sănătoşi. Locuinţa, proprietate personală sau închiriată în baza unui contract, trebuie să fie racordată la toate utilităţile, să asigure două dormitoare pentru copiii aflaţi în plasament şi un număr suficient de băi pentru toţi membrii familiei şi copiii plasaţi;
  • Toţi adulţii din familie trebuie să prezinte un certificat de cazier fără antecedente penale;
  • În ceea ce priveşte starea de sănătate sunt necesare adeverinţe medicale care să ateste că în familie nu au fost diagnosticate boli neuropsihice sau contagioase, care să pună în pericol sănătatea copiilor;
  • Persoana care doreşte să devină asistent maternal trebuie să aibă abilităţi de lucru cu copiii, să fie rezistentă la stres şi cu abilități de lucru în echipă multidisciplinară;
  • Participarea la cursurile de formare profesională (60 ore) organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

 

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul D.G.A.S.P.C. Vrancea, Biroul de Asistență Maternală situat în str. Republicii nr. 13, municipiul Focșani, județul Vrancea, sau la numărul de telefon 0237/237.381.

 

 

 

 

         Purtător de Cuvânt                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Adina Lăscan