Lansare proiect „Centrul Respiro Odobeşti”

Vineri, 11.06.2021,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a lansat proiectul  Înființare Centrul RESPIRO Adulţi în oraşul ODOBEŞTI, jud. Vrancea.

Proiectul este cofinanțat prin Programul de Interes Național  –  „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.

Autoritatea finanțatoare este  Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adopții.

Proiectul  „ Înființare Centrul RESPIRO Adulţi” în oraşul ODOBEŞTI, jud. Vrancea se derulează pe o perioadă de 9  luni având o valoare totală de  646.102,80 lei.

Obiective specifice 

1. Înființarea unui serviciu social de tip rezidențial  cu o capacitate de 4 locuri prin achiziția unui apartament/casă  și oferirea de  servicii de îngrijire și asistență, 24 ore din 24 continuu sau fracționat,  persoanelor adulte cu dizabilităţi,  pe durată determinată aflate în îngrijirea reprezentantului legal, a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist ;

2. Acordarea de sprijin și asistență de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități  aflate în grija unui asistent personal profesionist sau a unui asistent personal sau a reprezentantului legal, pe o prioadă determinată , în perioada de funcționare a serviciului social;

3. Instruirea și selecția  unui număr de 5 persoane angajate  care vor deservi noul serviciu social înfiinţat;

4. Pregătirea documentaţiei necesare licenţierii noului serviciu social înfiinţat.

În cadrul proiectului se va înfiinţa un Centru Respiro cu o capacitate de 4 locuri care  va contribui la prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Grupul ţință al proiectului este format din minim 20 persoane adulte cu dizabilităţi/an care vor beneficia de servicii sociale cu cazare.

Rezultatele proiectului vor fi următoarele:

Crearea Centrului Respiro va oferiri servicii sociale de tip permament, terapii de recuperare, asistență medicală primară cât și servicii de integrare socio-profesională, dupa caz.

Prezentare proiect:

 

DIRECTOR GENERAL,

Daniela NICOLAŞ