Informare privind valabilitatea actelor emise de instituțiile și autoritățile publice

Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulți și copii cu dizabilități se prelungește pe perioada de urgență declarată, inclusiv după încetarea stării de urgență pentru o perioadă de 90 de zile, conform circularei Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 10298/29.04.2020.

Astfel, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap, eliberate de Comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, certificate a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, inclusiv dreptul la asistent personal, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență și ăncă 90 de zile.

Totodată, Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă prevede că “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări”.

După încetarea stării de urgență se fac programări, în perioada celor 90 de zile, pentru reînnoirea certificatelor de încadrare în grad de handicap.

Cu toate acestea, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea se primesc în continuare documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor în vederea încadrării în grad și tip de handicap. Aceste documente pot fi transmise prin poștă, fax, e-mail la următoarele adrese de email: sec_adult_vn@yahoo.com ;   dph_vrancea@yahoo.com :

dgaspcvn@yahoo.com ;    sec_copil_vn@yahoo.com .

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați telefonic la următoarele numere de telefon:

  • 0237.237751  – Serviciul de Evaluare Complexă Copil;
  • 0237.627019 – Direcția Persoane Adulte cu Dizabilități.