D.G.A.S.P.C. Vrancea caută asistenți maternali profesioniști

Asistentul maternal profesionist este o persoană fizica, atestată, care asigură îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi are în plasament sau încredințare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, continuă campania de recrutare și identificare de persoane în vederea angajării ca asistent maternal profesionist.

Pot fi atestate ca  asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

-au domiciliul pe raza județului Vrancea;

-au capacitate deplină de exercițiu;

-studii medii absolvite sau studii generale;

-prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor;

-au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;

-solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

-au acceptul întregii familii cu care locuieşte, de a primi şi ocroti  copii în casa lor;

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

-persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni ;

-părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

-persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Urmare a implementării proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, reţeaua de asistenţă maternală din judeţul Vrancea  va fi extinsă, eşalonat, până la finalul anului 2023, cu un număr de 220 asistenți maternali profesioniști (AMP).

Cursurile de formare profesională sunt gratuite, vor fi organizate la sediul DGASPC Vrancea și au durată de minimum 60 de ore.

Meseria de asistent maternal este o profesie în care se lucrează cu copiii și tinerii, așadar, răbdarea și bucuria de a lucra cu cei mici nu trebuie să lipsească. Ca în orice profesie în care se lucrează cu oamenii, mai ales cu cei aflați în dificultate, empatia și ascultarea activă sunt esențiale, cu atât mai mult, cu acești copii au trecut prin situatii de viata cum sunt abandonul, neglijarea din partea parintilor sau chiar abuzul fizic si emotional.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vrancea, strada 8 Martie, nr.1, sau la telefon 0237/ 230.789.

 

                                                                                                         Purtător de Cuvânt

                                                                                                            Lăscan Adina