Constituirea Asociației Naționale a Direcţiilor Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului (A.N.D.G.A.S.P.C.)

Comunicat de presă

           Cu ocazia desfășurării şedinței membrilor Adunării Generale a Asociației Naționale a Direcţiilor Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului (A.N.D.G.A.S.P.C.) s-au reunit reprezentanți ai celor 47 de direcții generale de asistență socială şi protectia copilului din România, reprezentanți care şi-au manifestat anterior acordul de constituire a A.N.D.G.A.S.P.C.

Pe ordinea de zi s-au regăsit mai multe subiecte ce țin domeniul asistenței sociale, printre care și stabilirea modalității de alegere a membrilor consiliului director al Asociației Naționale a Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului; alegerea membrilor consiliului director al Asociației Nationale a Directiilor Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului.

Astfel, d-l Florin-Ionuț Stancu, preşedinte al A.N.D.G.A.S.P.C., a făcut propunerea ca reprezentantul regiunii Sud-Est (reprezentată de D.G.A.S.P.C. Brăila, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Constanţa, D.G.A.S.P.C. Galați, D.G.A.S.P.C. Tulcea, D.G.A.S.P.C. Vrancea) să fie d-na Daniela Nicolaş, director general al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea.  Propunerea a fost votată în unanimitate de reprezentanţii regiunii Sud-Est.

Asociația Națională a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului își propune să acționeze pentru realizarea și concretizarea unor obiective cum ar fi:

  • asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autoritățile administrației publice centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor administratiei publice locale existente în România, ONG-uri, instituții publice, mediul academic, etc., prin realizarea convergenței problematicilor cu care se confruntă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecția copilului;
  • asigurarea unui dialog coerent şi eficient şi dezvoltarea parteneriatelor pe plan extern;
  • dezvoltarea capacității organizaționale prin asociere la federații, confederații etc.;
  • creşterea capacității implementării legislației în domeniu, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor in domeniu precum şi a reglementărilor adoptate la nivel european;
  • elaborarea unor programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecției copilului în vederea întáririi capacității administrative;
  • participarea activă la îmbunătățirea cadrului legislativ prin elaborarea şi transmiterea către autoritățile publice cu drept de intintivă legislativă a unor proiecte de acte normative noi, cu incidență în domeniul asistenței sociale și protecția copilului sau formularea de propuneri de modificare/ completare a legislației existente;
  • formarea unui corp de specialiști care să identifice problemele cu caracter general sau specific ce apar la nivel instituțional și propun soluții pentru rezolvarea acestora etc.

                             Purtător de Cuvânt

                                                                                                            Lăscan Adina