Campanie de prevenire a delincvenţei juvenile

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu sprijinul  reprezentanților Poliției Municipiului Focșani, a derulat o campanie de prevenire a delincvenței juvenile în rândul copiilor și tinerilor ocrotiți în cadrul modulelor de tip rezidențial. Scopul acestor activități este pe de o parte de prevenire a delincvenței, iar pe de altă parte de sprijinire a tinerilor în vederea unei bune integrări sociale.

Reprezentantul Poliției, dl. Pîrlog Paul – Ag. principal, le-a vorbit copiilor  din cadrul Centrului de Asistență și Sprijin Focșani despre pericolele și tentațiile din societatea de astăzi, modul în care se pot feri de acestea precum și impactul pe care îl poate avea la nivelul percepției membrilor comunității, săvârșirea unor fapte antisociale. Au fost astfel abordate aspecte legate de riscurile la care aceștia se expun atunci când părăsesc în mod voluntar modulele familiale, fără încuviinţarea personalului supraveghetor, despre aderarea la un grup infracțional, precum și consecinţele psiho-socio-juridice ale unui comportament deviant.

În ciuda comportamentelor „rebele” ale adolescenţilor, aceştia se bazează pe adulţi: au nevoie să li se ofere sentimentul de siguranţă şi cadrul adecvat pentru a face faţă în mod eficient tuturor transformărilor prin care trec în această perioadă. Pentru a-i ajuta să-şi construiască o conduită pozitivă este esenţial să-i sprijinim să dezvolte relaţii armonioase cu cei din jur, să-i educăm în spiritul respectului faţă de celălalt (părinte, educator, coleg, prieten), faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în general. Este de datoria noastră, a tuturor să sprijinim copilul să înţeleagă că el are şi drepturi, dar şi responsabilităţi – şi să-l ajutăm să şi le asume.

Discuţiile interactive cu adolescenţii şi tinerii s-au referit și  la recunoaşterea formelor de manifestare a violenţei, la modul de sancţionare a acesteia şi la identificarea celor mai eficiente măsuri pentru adoptarea unui comportament non-conflictual, echilibrat, garantând astfel respectarea demnității semenilor.