ASIGUR – Un proiect de succes pentru comunitatea noastră

Demarat în aprilie 2021 și cu termen de finalizare la 31 martie 2024, proiectul a oferit asistență socială, servicii educaționale și de sănătate pentru 1250 de persoane din grupuri dezavantajate din județele Bacău și Vrancea, 50 de autorități publice locale fiind implicate, împreună cu 100 profesioniști & voluntari. Acestea sunt, în cifre, rezultatele proiectului ASIGUR, implementat de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și Centrul de Politici și Servicii de Sănătate București.

 

 

Grupurile vulnerabile vizate de proiect au fost persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii (889 persoane) și membrii familiilor vulnerabile (361 persoane). Beneficiarii au participat la cursuri de educație parentală, întâlniri de evaluare & consiliere psiho-socială, programe de logopedică & kinetoterapie și ateliere tematice, având ca scop creșterea accesului la asistență socială, servicii educaționale și de sănătate, cu accent pe maximizarea incluziunii acestora în viața socială.

Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 2,439.510.45 Euro (11.673,057.52 lei), oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea beneficiarilor, profesioniștilor și voluntarilor ne umple de bucurie și ne confirmă că impactul proiectului este real și profund. Transmitem compasiunea noastră către toate persoanele aflate în dificultate din cadrul proiectului, precum și recunoștința către profesioniști, voluntari și către toate instituțiile implicate. Împreună facem diferența și aducem speranță în viețile celor mai vulnerabili din comunitățile noastre.

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Dănuț ȘTEFAN