5 iunie- Ziua Nationalã Împotriva Violenței Asupra Copilului în România

     Cu ocazia zilei de 5 iunie- Ziua Nationalã Împotriva Violenței Asupra Copilului în România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vrancea,  prin  Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgență, a organizat o serie de acţiuni de informare, în vederea sensibilizării comunităţii împotriva violenţei.

     Prin această campanie se urmărește conştientizarea asupra violenţei împotriva copiilor, generarea unei schimbări de atitudine, precum şi generarea unei schimbări de paradigmă în educaţia copiilor, prin: înlocuirea practicilor violente cu metode educaţionale pozitive, respectarea copilului în locul umilirii lui, renunţarea la indiferenţă faţă de violenţa împotriva copiilor.

     Specialiştii Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgență s-au deplasat în zonele pietonale intens circulate ale municipiului Focşani – parcuri, unităţi de învăţământ, pieţe, pentru promovarea campaniei precum și distribuirea de pliante şi oferirea de informaţii şi răspunsuri persoanelor interesate, cu privire la tema campaniei.

     Totodată, au fost purtate discuţii şi cu copiii, pentru a-i învăţa ce trebuie să facă în diferite situaţii critice, astfel încât să nu devină victime ale unor abuzuri.

     Violenţa asupra copiilor, manifestată sub diferite forme, de la pedepse corporale, neglijenţă şi indiferenţă, până la agresiuni sexuale, limbaj agresiv sau respingere, atât în familie cât şi în comunitate, a devenit un fenomen frecvent şi acut în societatea românească, iar consecinţele pe termen lung asupra sănătăţii şi dezvoltării minorilor sunt aproape incalculabile. Plângerile şi        sesizările cu privire la abuzuri împotriva copiilor pot fi depuse atât de către copil, cât şi de către oricare persoană din aproprierea copilului care observă semnele unor abuzuri asupra acestuia.

     Violenţa asupra copilului poate fi prevenită!

     Reamintim cu această ocazie existenţa Telefonului Copilului  119, număr la care poate fi sesizat orice abuz asupra copiilor.

                                                                                                                

                                                                                    Purtător de Cuvânt,

                                                                                              Adina Lăscan