Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

COMUNICAT

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi este marcată anual la data de 3 decembrie, începând cu anul 1992, când  a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, pentru a promova conştientizarea obstacolelor cu care aceste persoane se confruntă în viaţa de zi cu zi şi pentru a sărbători realizările înfăptuite de persoanele cu dizabilităţi.

Organizaţia Naţiunilor Unite a elaborat o strategie internaţională pentru a pune într-un cadru legislativ drepturile acestor persoane, respectiv Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi care a fost ratificată de 153 ţări, printre care şi România, în anul 2010.

Integrarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități sunt condiții ale respectării drepturilor fiecărui cetățean. Principiile fundamentale care au schimbat realitățile din domeniul calității vieții, educației și integrării persoanelor cu dizabilități în viața socială, au ca fundament drepturile omului. Deficiențele, dizabilitățile, pot fi vizibile sau invizibile, permanente ori temporare, progresive, sau chiar regresive. De cele mai multe ori, defectele vizibile ale unui handicap pot conduce la discriminare din partea societății și implicit la diminuarea libertății de expresie și de acțiune.

Acest moment reprezintă un prilej şi o şansă, în acelaşi timp, pentru a fi solidari cu cei vulnerabili, pentru a încerca să cunoaştem experienţe, să înţelegem situaţii, să ne asumăm efortul de a construi o viaţă fără bariere, să promovăm înţelegerea dizabilităţii şi să ne mobilizăm pentru asigurarea  unei vieţi demne pentru toți cetățenii.

Pandemia COVID-19 a schimbat modul în care trăim şi ne-a oferit niște lecții care cu siguranță vor sta la baza acțiunilor noastre de mai departe. Eforturile noastre s-au concentrat nu doar pe gestionarea şi controlul pandemiei, dar şi pe intensificarea măsurilor de susţinere, atât a beneficiarilor serviciilor de asistență socială, cât și a personalului din centrele de îngrijire pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități. Pentru toți aceștia vom depune toate eforturile pentru a-i ajuta, cu sprijinul celor care cred în șansa peroanelor cu dizabilități: parteneri, voluntari, fundații și colaboratori.

Ne îndreptăm pe această cale gândurile către acele persoane care ne arată zilnic că în spatele dizabilității se ascunde puterea de a păstra demnitatea și optimismul, dincolo de orice obstacole.

 

                            Director General,

                           Daniela NICOLAȘ                                                                                                                                     Purtător de Cuvânt

                                                                                                                                                                                                      Adina Lăscan