Training în sprijinul angajaţilor D.G.A.S.P.C.

           Pe parcursul lunii aprilie, la DGASPC Vrancea se vor derula cu sprijinul Asociației Lindenfeld, prin programul educațional ”Ajungem Mari”, traininguri gratuite pentru personalul DGASPC care lucreaza cu copiii și tinerii institutionalizati.

Cum ajut copilul sa-si gestioneze emotiile”  și ”Atelier de consiliere vocațională a tinerilor – Cum îi ajut pe tineri să își găsească drumul?” sunt temele ce urmează a fi abordate în cadrul sesiunii de formare.

Formările organizate de Asociația Lindenfeld prin programul educațional ”Ajungem Mari” vizează, atât facilitarea unei mai bune înțelegeri de către profesioniști a nevoilor beneficiarilor, cât și dezvoltarea unor competențe practice în activitatea profesională care să conducă la creșterea calității intervenției în domeniul social.

Pe parcursul formarii cursantii îsți vor reaminti instrumentele și tehnicile de lucru specifice asistenței sociale, vor fi abordate teorii din domeniul dezvoltării umane, utile în orientarea interventiei și activității practice a specialiștilor.

Cursul are ca obiectiv atât facilitarea întelegerii de către profesioniști a nevoilor beneficiarilor cât și dezvoltarea unor compețente practice în activitatea profesională care să conducă la creșterea calitații interventiei în domeniul social.

Mulțumim pe acestă cale Asociația Lindenfeld pentru implicarea constantă de care dau dovadă. Prin proiecte de voluntariat si orientare profesionala, workshop-uri, ateliere creative și activități socio-recreative, programul educațional ”Ajungem Mari” reușește să le dea copiilor încredere în ei și să le formeze abilitați pentru a deveni adulți responsabili și independenți. Fiecare voluntar în parte reprezintă pentru noi o resursă neprețuită, iar implicarea dumneavoastră schimbă destine!