Prevenire marginalizare socială

Preambul

În domeniul prevenirii marginalizarii sociale, a violentei in familie si a promovarii masurilor destinate stoparii fenomenului de saracie, precum si de excludere sociala, D.G.A.S.P.C. Vrancea sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societatii civile, prin sustinerea activitatilor in cadrul diferitelor parteneriate intre acestia si D.G.A.S.P.C. Vrancea.

Serviciul de prevenire a marginalizarii sociale are in componenta:

  • Compartimentul de prevenire a marginalizarii sociale si a violentei in familie;
  • Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Sfantul Teodor – Focsani.

Activitatea de prevenire a marginalizarii sociale se concretizeaza in activitati de informare, indrumare si ajutor direct a persoanelor aflate in nevoie, in scopul identificarii solutiei optime de rezolvare a situatiei particulare in care acestea se afla si pe implicarea in proiectele care vizeaza persoana vartsnica, victimele violentei in familie, persoana adulta aflata in nevoie si grupurile aflate in risc de marginalizare sociala, in special a tinerilor de peste 18 ani, proveniti din sistemul de protectie a copilului, care sunt gazduiti in Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Sfantul Teodor Focsani.

 Misiune

 Prevenirea marginalizarii sociale are ca obiectiv principal asigurarea politicilor sociale, a strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor aflate in situatie de risc, de marginalizare sociala si de violenta in familie.

Grupuri țintă:

  • victimele violentei in familie (inclusiv victime ale violentei domestice);
  • agresori;
  • familiile afectate de o forma de violenta;
  • comunitatea;
  • profesionistii care activeaza in domeniul violentei domestice.
  • tineri care provin din sistemul de protectie speciala.

Obiective generale si specifice:

În domeniul prevenirii marginalizarii sociale

Obiectiv general: implementarea activitatilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale a persoanelor aflate in grupele de risc de marginalizare sociala, de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, in colaborare cu autoritatile publice locale.

Obiectiv specific 1:     Dezvoltarea relatiilor de colaborare intre partenerii interni si organismele implicate in prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.

Obiectiv specific 2:     Incluziunea sociala a tinerilor aflati in risc de marginalizare care parasesc sau care au parasit sistemul de protectie a copilului din judetul Vrancea, prin serviciile sociale furnizate in cadrul Centrului Social cu Destinatie Multifunctionala Sfantul Teodor Focsani.

Obiectiv specific 3:     Prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor aflate in grupe cu risc ridicat de marginalizare sociala, precum: tineri care provin din sistemul de protectie a copilului, cetateni romani apartinand minoritatii rrome, varstnici, persoane afectate de fenomenul saraciei.