Oportunitate angajare – Asistent Maternal, în vederea implementării proiectului european Team – Up

  • Anunt implementare proiect Team-Up; Oportunitate angajare – Asistent Maternal.

Urmare a implementării proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, reţeaua de asistenţă maternală din judeţul Vrancea va fi extinsă, eşalonat, până la finalul anului 2023, cu un număr de 220 AMP. De la începutul implementării proiectului au fost angajați 106 asistenţi maternali.

Poate deveni asistent maternal în cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii minime:

  • Dispune de spaţiu de locuit, pe teritoriul judeţului Vrancea, adecvat pentru îngrijirea unui copil încadrat în grad de handicap sau a unui grup de copii sănătoşi. Locuinţa, proprietate personală sau închiriată în baza unui contract, trebuie să fie racordată la toate utilităţile, să asigure două dormitoare pentru copiii aflaţi în plasament şi un număr suficient de băi pentru toţi membrii familiei şi copiii plasaţi.
  • Toţi adulţii din familie trebuie să prezinte un certificat de cazier fără antecedente penale.
  • În ceea ce priveşte starea de sănătate sunt necesare adeverinţe medicale care să ateste că în familie nu au fost diagnosticate boli neuropsihice sau contagioase, care să pună în pericol sănătatea copiilor.
  • Persoana care doreşte să devină asistent maternal trebuie să aibă abilităţi de lucru cu copiii, să fie rezistentă la stres şi cu abilități de lucru în echipă multidisciplinară.
  • Participarea la cursurile de formare profesională (60 ore) organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm la sediul D.G.A.S.P.C. Vrancea sau puteţi să ne contactaţi telefonic la numărul 0237.230.789 (persoana de contact Samuel Ghica).                                                                

                                                                                    Purtător de Cuvânt

                                                                                       Adina Lăscan