Obiectivele instituției

In calitatea lor de agenţi ai „controlului social”, asistenţa socială asigură servicii specifice indivizilor defavorizaţi şi ameliorarea condiţiilor de viaţă ale tuturor celor aflaţi în deficienţă.

In acest context, autorităţile judeţului Vrancea au înţeles că descentralizarea sistemului de protecţie socială reprezintă un factor favorizant în creşterea eficientă a serviciilor sociale pentru că îşi pot asuma responsabilitatea să intervină eficient în rezolvarea problemelor sociale din propriul judeţ.

Astfel, a luat fiinţă instituţia publică de inters judeţean, „Centrul de Sprijin Familial si Ocrotirea Copilului”, prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 3 din 27.03.1996, în baza principiului finanţării de la bugetul Consiliului Judeţean Vrancea, a finanţării extrabugetare, donaţii şi sponsorizări, o institutie destinată protecţiei familiei şi copilului.

Baza de lansare a aparitiei acestei instituţii în teritoriul judeţului Vrancea a fost constituită prin semnarea unei Convenţii de Colaborare în data de 04.11.1995 de către Consiliul Judeţean Vrancea şi ‚The Romanian Orpheanage Trust’ cu sediul în Marea Britanie.