DGASPC Vrancea lansează campania ‘Copii fără copilărie’

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea lansează campania de informare și sensibilizare a comunității „Copii fără copilărie”, cu ocazia Zilei Internaționale Ziua împotriva exploatării prin muncă a copiilor, marcată anual la data de 12 iunie.

 

Scopul Campaniei:
Campania are ca obiectiv principal informarea publicului și a specialiștilor cu atribuții în protecția copilului despre drepturile copiilor și necesitatea asigurării unui mediu propice dezvoltării armonioase. Prin intermediul acestei campanii, dorim să aducem în atenția comunității conceptul de exploatare prin muncă a copilului, semnele distinctive, consecințele negative și riscurile asociate.

Activitățile Campaniei:
– 12 iunie 20a24:
Ora 13:00: Deplasarea specialiștilor S.I.R.U. și a reprezentanților C.P.E.C.A. Vrancea în zonele pietonale intens circulate ale municipiului Focșani (parcuri, unități de învățământ, piețe).
Ora 13:00 – 16:00: Distribuirea de pliante cu mesajul „COPII FĂRĂ COPILĂRIE” și oferirea de informații și răspunsuri persoanelor interesate despre tema campaniei.
– 12 iunie 2024 – 30 iunie 2024: Distribuirea de pliante și oferirea de informații la nivelul tuturor UAT-urilor din județ, cu ocazia întâlnirilor metodologice cu asistenții sociali din cadrul SPAS/SPLAS/DAS-urilor, aferente trimestrului II al anului 2024, efectuate de către responsabilii de zone ai Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență.

Beneficiari Direcți:
– Copii din comunitate.
– Părinți, bunici, reprezentanți legali ai copiilor și alți membri ai comunității.

Context și Importanță:

Exploatarea prin muncă a copiilor reprezintă o problemă complexă, influențată de factori economici și sociali. Deși munca ușoară, în condiții rezonabile, poate contribui la dezvoltarea copilului, munca dificilă și exploatarea gravă au efecte negative asupra sănătății, siguranței și educației acestuia. Legislația din România interzice munca copiilor sub 15 ani și recunoaște formele de exploatare prin muncă ce includ vânzarea de copii, munca forțată și implicarea în activități ilicite.

Prin această campanie, DGASPC Vrancea se angajează să protejeze drepturile copiilor și să contribuie la crearea unei comunități mai sigure și mai informate. Împreună putem asigura un viitor mai bun pentru copiii noștri!

 

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Dănuț ȘTEFAN