Decontare carburant automobile persoane cu handicap

Începând cu ianuarie 2021, în condiţiile prevăzute la art. 24, alin. (9) şi (10) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban  (biletelor de călătorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Decontare Carburant 2021

Cerere opţiune transport interurban

Cerere decontare carburant-anexa nr.2