Comunicat campanie de informare

Cei 130 de tineri cu vârsta peste 17 ani, din sistemul de protecţie specială, au participat joi, 28 septembrie, de la ora 12.00, în sala de sedinţe a CJ Vrancea, la o întâlnire în care le-au fost prezentate măsurile de sprijin pe care statul le oferă.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Vrancea a organizat o campanie de conștientizare și informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială cu privire la drepturile de care pot beneficia în baza legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului și obligațiile ce le revin în acest sens.
Campania are un caracter pro-activ fiind inițiată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Mesajele campaniei:
• Tinerii din sistemul de protecție specială beneficiază de o serie de măsuri de sprijin, de natură financiară, din partea statului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
• La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecția specială se menține, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani;
• Tinerii au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii;
• Odată aleasă această opțiune, tinerii trebuie să fie conștienți cu privire la responsabilitățile pe care și le asumă, revenirea în sistemul de protecție specială nemaifiind posibilă;
• Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială pot opta pentru continuarea măsurii de protecţie specială sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR (2870.40 lei lunar) până la vârsta de 26 de ani, dacă fac dovada că urmează o formă de învăţământ sau au un loc de muncă;
• Adoptarea deciziei privind părăsirea sistemului de protecție specială nu poate fi luată decât în condițiile unei informări detaliate și atente a tinerilor cu privire la oportunități, dar și responsabilități, și numai după existența unor garanții privind deplina înțelegere de către aceștia a întregului context;
• Noua legislație aprobată și recent intrată în vigoare le conferă mamelor minore o serie de drepturi de natură financiară menite să stimuleze reinserția acestora în procesul instructiv- educativ și sprijinirea lor în asigurarea unei îngrijiri de calitate a copiilor.
Prin scopul său, această campanie își propune să asigure o mai bună informare a grupului țintă cu privire la drepturile și măsurile de sprijin de care pot beneficia din partea statutului în cazul în care decid începerea unei vieți pe cont propriu, odată cu împlinirea vârstei majoratului, dar și consecințele și responsabilitățile pe care aceștia și le asumă, în mod implicit, odată cu asumarea acestei decizii.
La activitate au participat: președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, directorul general al DGASPC Vrancea, Daniela Nicolaș, subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Bogdan Paraschiv, vicepreședintele CJ Vrancea Ionel Cel-Mare, alături de reprezentanți ai Instituției Prefectului, Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog Vrancea și Colegiul Psihologilor.
A fost creat astfel cadrul favorabil unor discuții mai ample care au inclus informații relevante cu privire la prevenirea unor comportamente nocive și riscante în rândul tinerilor (consumul de droguri, absenteismul școlar, acte de violență săvârșite de și asupra tinerilor/copiilor, etc) astfel încât aceștia să înțeleagă mai bine atât consecințele negative ale acestora cât și necesitatea corectării lor.

Purtător de Cuvânt

Lăscan Adina