Anunț modificare cuantum prestații sociale

Anunț modificare cuantum prestații sociale pentru beneficiarii Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2024, cu plată către beneficiari în luna aprilie 2024, cuantumul prestaţiilor sociale, va fi următorul:

Pentru persoana adultă cu handicap grav = 662 lei, reprezentând:
– indemnizaţia lunară: 463 lei;
– buget personal complementar: 199 lei.

Pentru persoana adultă cu handicap accentuat = 496 lei, reprezentând:
– indemnizaţia lunară: 350 lei;
– buget personal complementar: 146 lei.

Pentru persoana adultă cu handicap mediu = 80 lei, reprezentând:
– buget personal complementar.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

Pentru copilul cu handicap grav = 397 lei
Pentru copilul cu handicap accentuat = 232 lei
Pentru copilul cu handicap mediu = 80 lei

Nu pot beneficia de aceste drepturi:
1. Adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;
2. Persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
3. Adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Beneficiarii de drept /reprezentanții legali / familia / asistentul personal / asistentul personal profesionist au obligația să aducă la cunoștința DGASPC Vrancea, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.