Anunț lansare Proiect de Interes Național „Înființarea a 3 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Cimpineanca” pentru persoane cu dizabilități, în data de 24.04.2019 – Cod Proiect VN 07