Persoane vărstnice

PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Direcții de acțiune

 • Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;
 • Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice;
 • Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată.

Obiective generale și specifice

Obiectiv general 1 – Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice.

Obiectiv specific 1.1

Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale și medicale.

Măsuri

 • Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii sociale si beneficii sociale;
 • Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătății accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate.

Obiectiv general 2 – Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității 

Obiectiv specific 2.1

Întărirea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vărstnice ca alternativă la instituționalizare.

Măsuri

 • Organizarea de programe și acțiuni pentru implicarea persoanelor vărstnice instituționalizate / neinstituționalizate în viața socială culturală și civică ale comunității;
 • Organizarea de campanii locale de informare și mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie.

Obiectiv general 3 – Creșterea gradului de independență și siguranță pentru persoanele vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată. 

Obiectiv specific 3.1

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protectie a persoanelor vârstnice

Măsuri

 • Dezvoltarea rețelei de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente sau semidependente, pentru persoanele care necesită îngrijire medicală specială , pentru persoane cu boli cronice;
 • Dezvoltarea la nivel comunitar a unor servicii de tipul centre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre de tip respiro, servicii de asigurare a igienei locuinței, servicii de tipul masa pe roți, servicii de monitorizare la distanță a starii de sănătate etc.;
 • Implementarea unui standard de calitate la nivelul centrului rezidențial pentru persoane vârstnice;
 • Dezvoltarea serviciilor paleative;
 • Dezvoltarea unor servicii de sănătate mintală si a unor modalități de intervenție pentru tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale;

Rezultate asteptate

 • Creșterea numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii pentru îmbunătățirea situației economice;
 • Creșterea numărului de persoane vârstnice implicate în activități comunitare;
 • Organizarea de campanii de informare și sensibilizare a populației cu privire la rolul persoanelor vârstnice în familie și comunitate;
 • La nivelul autorităților publice locale vor fi dezvoltate servicii destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice în mediul comunitar;
 • La nivel judetean va exista un standard de calitate implementat la nivelul unui centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice.