COMUNICAT – 3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, marcată anual la data de 3 decembrie, este ziua în care integrarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități sunt  promovate de fiecare dintre noi mai mult ca niciodată, aceste fiind condiții ale respectării drepturilor fiecărui cetățean.

De cele mai multe ori, evidența unei dizabilități poate conduce la discriminare din partea societății și implicit la diminuarea libertății de expresie și de acțiune. Fiecare dintre noi poate dobândi dizabilităţi mai mult sau mai puţin grave în timpul vieţii, iar prin aceasta trebuie să realizăm, o dată în plus, că este fundamental greşit ca imaginea în societate a persoanelor cu dizabilităţi să fie rezultatul prejudecăţilor, al stigmatizării şi al discriminării.

Data de 3 decembrie reprezintă un prilej şi o şansă, în acelaşi timp, pentru a fi solidari cu cei vulnerabili, pentru a încerca să cunoaştem experienţe, să înţelegem situaţii, să ne asumăm efortul de a construi o viaţă fără bariere, să promovăm înţelegerea dizabilităţii şi să ne mobilizăm pentru asigurarea  unei vieţi demne pentru toți cetățenii.

Această zi va  fi marcată  în cadrul DGASPC Vrancea, atât în structurile care ocrotesc adulți, cât și în cele care ocrotesc copii.

Ne dorim ca evenimentele care vor avea loc în structurile aflate în subordinea DGAPSC Vrancea, să devină un reper în conștientizarea problematicii dizabilității și să ne ajute să înțelegem că dizabilitatea este parte a condiţiei umane.

O persoană cu dizabilităţi trebuie să se poată bucura de drepturi, să-şi poată şi îndeplini rolul în societate, importantă fiind accentuarea  abilităților unei persoane, nu a dizabilităților. Acesta este un aspect important şi pentru societate, în ansamblul său.

Dreptul tuturor cetăţenilor de a participa la viaţa publică este esenţial în crearea unor societăți stabile.

În județul Vrancea sunt 17.446 persoane cu dizabilități, dintre care 1. 535 sunt copii.

Purtător de Cuvânt

Adina Lăscan